ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 เงินจะเข้าวันไหนและมีใครได้บ้าง?

วิธีการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567

ในช่วงปี 2566 หรือ 2023 ที่ผ่านมาผู้สูงอายุหลายคนน่าจะได้รับเงินสวัสดิการพร้อมทั้งลงทะเบียนผู้สูงอายุกันไปเรียบร้อยแล้ว แต่สำหรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 ใครที่กำลังจะเข้าสู่เกณฑ์ที่กำหนด หรือรายเก่าจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง เรามาเก็บข้อมูลเรื่องเบี้ยผู้สูงอายุลงทะเบียนกันดีกว่า

 

ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 เมื่อไร

กำหนดการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 นั้นได้ผ่านมาแล้วคือ ช่วงที่ 1 เดือน ตุลาคม พฤศจิกายน 2565 และช่วงที่ 2 เดือน มกราคม กันยายน 2566 และจะเริ่มได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีหน้า หากคุณสมบัติผ่านตามเงื่อนไข แต่หากมีข้อสงสัยและต้องการลงทะเบียนสามารถเดินทางไปที่สำนักงานที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในวันเวลาราชการ (สำหรับคนกรุงเทพฯ) หรือเดินทางไปที่สำนักงานเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามวันเวลาราชการ (สำหรับคนต่างจังหวัด) กรณีผู้สูงอายุที่เคยลงทะเบียนมาก่อน แต่ย้ายภูมิลำเนามาใหม่ จะต้องมายืนยันสิทธิ์เบี้ยผู้สูงอายุที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้านใหม่

 

ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 อย่างไรถึงจะผ่านเกณฑ์

เรามาดูกันว่าเกณฑ์ของลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 นั้นเป็นอย่างไร เพื่อที่จะได้ใช้ตรวจสอบ และไม่พลาดทีจะรับสวัสดิการเงินผู้สูงอายุล่าสุดกัน

  1. การจ่ายเงินจะมีให้เฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
  2. ผู้สูงอายุจะต้องมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในงบประมาณปี พ.ศ. 2567 ซึ่งก็คือ ผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2507 และได้ยืนยันสิทธิ์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว
  3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
  4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

รวมคำถามเกี่ยวกับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567

เรามาปิดท้ายข้อมูลเรื่องลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 ไปกับคำถามที่หลายคนสงสัยดีกว่า เพื่อที่จะให้คุณได้ใช้ข้อมูลเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์

  • ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุออนไลน์ทำอย่างไร

ตอนนี้ยังไม่สามารถทำได้คุณจะต้องเดินทางไปยืนยันสิทธิ์กับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้านของคุณเท่านั้น

  • เบี้ยผู้สูงอายุออกวันไหน

รัฐจะโอนเงินผ่านให้ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน แต่วันที่ 10 ตรงกับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์เงินจะเข้าวันไหน คำตอบคือ เลื่อนเวลาจ่ายก่อนวันที่ 10 ของเดือนนั้น ๆ

  • หลักฐานเอกสารที่ต้องใช้เพื่อลงทะเบียน

เอกสารเบื้องต้นคือ บัตรประจำตัวประชาชน สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตัวเอง สามารถมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรได้ เพิ่มเติมเอกสารคือ หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

การประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ 2566 ดำเนินมาจนถึงการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 ผู้สูงอายุในบ้านของใครที่อายุถึงเกณฑ์ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ในปีหน้าต้องไม่ลืมตรวจสอบความถูกต้องของเงินกันด้วย

Scroll to Top