กู้ ธอส

กู้ ธอส

ฐานเงินเดือน
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด
ระยะเวลาคืนเงิน
ไม่เกิน 40 ปี
กู้ ธอส ครบจบทุกอย่างที่เกี่ยวกับบ้าน

กู้ ธอส.กับสินเชื่อ Mild Home สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม – 29 ธันวาคม 2566

 

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านที่น่าสนใจก็จะมีสินเชื่อบ้าน ธอส.ที่เป็นสินเชื่อตัวใหม่ล่าสุดที่จะช่วยให้เราสามารถซื้อบ้านได้ในสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ สำหรับสินเชื่อ Mild Home มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือเพื่อใช้ต่อเติม, ซ่อมแซมอาคาร, ไถ่ถอนจำนองห้องชุด/อาคารจากสถาบันการเงินอื่น, กู้สินเชื่อบ้าน ธอส.เพื่อใช้ชำระหนี้จำพวกที่อยู่อาศัยพร้อมทั้งทำการไถ่ถอนจำนองสิ่งปลูกสร้างจากสถาบันการเงิน การกู้ ธอส.กับสินเชื่อ Mild Home จะให้วงเงินกู้เงิน ธอสตามหลักเกณฑ์รายได้/หลักประกันของเงินกู้ธนาคาร ธอส ระยะเวลากู้เงินธนาคาร ธอส.จะต้องมากกว่า 3 ปีขึ้นไปสูงสุดไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้ ธอส.เมื่อทำการรวมกับระยะเวลากู้เงินธนาคาร ธอส.จะต้องไม่เกิน 70 ปีซึ่งจะยกเว้นผู้ที่ประกอบอาชีพข้าราชการฝ่ายตุลาการ, ผู้พิพากษา, อัยการ ที่มีอายุเกษียณเกิน 60 ปี สามารถใช้อายุของผู้กู้ ธอส.เมื่อรวมกับระยะเวลากู้เงินธนาคาร ธอส.ได้จะต้องไม่เกิน 75 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญาของสินเชื่อ Mild Home ลูกค้าสวัสดิการเท่ากับ 4.88% ลูกค้ารายย่อยเท่ากับ 5.21% ชำระหนี้เท่ากับ 5.51% MRR จะอ้างอิงตามประกาศธนาคารซึ่ง MRR = 6.900% (ตามประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2566)

กู้ ธอส.มีหลักเกณฑ์ในการอนุมัติสินเชื่ออย่างไรบ้าง

หลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อบ้าน ธอส. เมื่อเจ้าหน้าที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้รับใบสมัครกู้ ธอส.พร้อมทั้งเอกสารครบถ้วนแล้ว ทางธนาคารจะทำการตรวจสอบว่า ผู้สมัครสินเชื่อบ้าน ธอส.มีหลักเกณฑ์ตามที่ธนาคารได้กำหนดไว้หรือไม่ โดยการตรวจสอบผู้ขอสินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์จะมีการตรวจสอบทั้งเงินเดือน อายุ อาชีพ ภาระหนี้สิน เครดิตบูโร เมื่อเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลของผู้กู้บ้าน ธอส.เสร็จเรียบร้อยจะทำการแจ้งผลอนุมัติแก่ผู้สมัครสินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์จะใช้เวลา 7 วันทำการนับจากวันที่ยื่นสมัครกู้ ธอส. เมื่อเราทราบผลอนุมัติสินเชื่อบ้าน ธอส.แล้ว ทางธนาคารอาคารสงเคราะห์จะมีการนัดหมายให้เราเข้ามาทำสัญญากู้เงิน ธอส. จากนั้นธนาคารก็จะมีนัดเราให้ทำนิติกรรมที่กรมที่ดินของจังหวัดนั้นโดยจะใช้โฉนดที่ดินเป็นหลักประกันในการกู้ ธอส.ไว้ หากผู้สมัครสินเชื่อบ้าน ธอส.มีผู้กู้ร่วมด้วย เราอาจจะต้องนัดหมายผู้กู้ร่วมเพื่อเข้ามาเซ็นสัญญาทุกฉบับด้วยกัน สำหรับค่าใช้จ่ายในวันทำสัญญาที่กรมที่ดินจะประกอบไปด้วยค่าอากรแสตมป์, ค่าธรรมเนียมการโอนและค่าจดจำนอง 

ไตร่ตรองให้ดีก่อนจะทำการกู้ ธอส.

การกู้ ธอส.ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องคิดให้รอบคอบก่อนจะสมัครสินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์เพราะเมื่อเราผ่านการอนุมัติกู้ ธอส.แล้ว เราอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ หรือภาระหนี้ที่เราต้องชำระทุกเดือนอยู่ก่อนแล้ว เมื่อเราผ่อนสินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ไปแล้วอาจจะส่งผลให้เราผ่อนหนี้ไม่ไหวกลายเป็นภาระยิ่งใหญ่ ฉะนั้นก่อนจะทำการขอกู้เงินไม่ว่าจะเป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ ธอส.สมัครง่าย, สินเชื่อบ้าน ธอสให้วงเงินสูง, ธอส สินเชื่อบุคคล 2566 อนุมัติไวก็ควรที่จะไตร่ตรองให้ดีก่อน

แนะนำผลิตภัณฑ์แหล่งเงินด่วน

ฐานเงินเดือน
7,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
ช่วง 20-60 ปี
ระยะเวลาคืนเงิน
ไม่กำหนด
แคชจอยอีซี่พิเศษฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี
ฐานเงินเดือน
7,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
ช่วง 20-55 ปี
ระยะเวลาคืนเงิน
ไม่เกิน 48 เดือน
บัตรอีซี่บายพร้อมกดเงินสดได้ทั่วประเทศไทย
Scroll to Top