กู้เงินคนพิการ

กู้เงินคนพิการ

ฐานเงินเดือน
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด
ระยะเวลาคืนเงิน
ไม่เกิน 5 ปี
กู้เงินคนพิการ บริการแหล่งเงินทุนถูกกฎหมาย

กู้เงินคนพิการที่กู้ง่ายพร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 

คนพิการหลายคนอาจจะไม่มีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพประกอบกับเป็นผู้พิการทำให้ไม่มีความคล่องตัวเหมือนกันคนทั่วไป การขอกู้เงินคนพิการจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้มีกินมีใช้แล้วสามารถนำมาเป็นทุนประกอบอาชีพได้อีกด้วย เมื่อเราได้รับเงินจากสินเชื่อคนพิการ 2566 แล้ว เราจะต้องชำระเงินคืนตรงเวลาหรือถ้าเรามีเหตุด่วนที่ไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ เราก็ควรที่จะแจ้งกองทุนกู้ยืมเงินคนพิการว่าสาเหตุอะไรถึงคืนเงินไม่ได้เพราะถ้าเราไม่แจ้งกองทุนคนพิการก็อาจจะโดนคิดอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น สำหรับคนพิการคนใดที่ต้องการขอกู้เงินคนพิการจะต้องขอใบรับรองความพิการซึ่งเราสามารถขอรับได้จากโรงพยาบาลเลย เมื่อได้รับใบรับรองผู้พิการแล้วให้เราทำเรื่องขอยื่นกู้เงินคนพิการได้ที่กองทุนคนพิการและเราก็จะได้รับเงินจากกองทุนคนพิการเพื่อไว้ใช้จ่ายทั้งการขยายกิจการของเราหรือใช้ทุนประกอบอาชีพต่างๆ  หากสนใจกู้เงินคนพิการเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพสามารถติดต่อได้ที่โทร 02-106-9317 หรือ 02-106-9338-40 ผู้พิการที่ต้องการจะสอบถามกู้เงินผู้พิการด้วยตนเองสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการคนพิการประจำจังหวัดตามวัน เวลาทำการ

หลักเกณฑ์ในการขอกู้เงินคนพิการเพื่อใช้เป็นทุนประกอบอาชีพ

การจอกู้เงินคนพิการผ่านแหล่งเงินทุนอย่างกองทุนคนพิการเพื่อใช้เป็นทุนประกอบอาชีพหรือเป็นการเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยตนเองซึ่งกองทุนคนพิการจะใช้กู้เงินคนพิการได้รายละไม่เกิน 60,000 บาท มีระยะเวลาชำระคืน 5 ปี การขอเงินกู้คนพิการจะไม่มีการคิดอัตราดอกเบี้ยแต่จะต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ เช่น ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าของธุรกิจ พนักงานเอกชน ลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น ผู้กู้เงินคนพิการและผู้ประค้ำกันจะต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่นั้นด้วย หากผู้พิการให้ภรรยา/สามีเป็นผู้ค้ำประกันก็จะไม่สามารถค้ำประกันเงินกู้คนพิการได้ เอกสารในการสมัครกู้เงินคนพิการจะประกอบไปด้วย สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ/สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ/สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่ายเต็มตัวของผู้พิการจะต้องภาพให้เห็นความพิการ ระบุละเอียดค่าใช้จ่ายที่จะนำเงินไปลงทุนประกอบอาชีพ หากมีการจดทะเบียนสมรสจะต้องมีใบยินยอมจากคู่สมรสและแผนที่บ้านของผู้พิการและถ้าเป็นผู้ดูแลทำการกู้เงินคนพิการแทนจะต้องมีเอกสารเป็นผู้ดูแลในบัตรประจำตัวผู้พิการจะต้องไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ้นไปและผู้ดูแลจะต้องมีอายุมากกว่า 20 ปีขึ้นไป

หมายเหตุในการสมัครกู้เงินคนพิการ

ผู้พิการที่ต้องการจะขอกู้เงินคนพิการเพื่อใช้เป็นทุนประกอบอาชีพจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนเพื่อที่จะให้กองทุนคนพิการอนุมัติโดยเร็วซึ่งการกู้เงินคนพิการจากกองทุนคนพิการจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

แนะนำผลิตภัณฑ์แหล่งเงินด่วน

ฐานเงินเดือน
7,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
ช่วง 20-60 ปี
ระยะเวลาคืนเงิน
ไม่กำหนด
แคชจอยอีซี่พิเศษฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี
ฐานเงินเดือน
7,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
ช่วง 20-55 ปี
ระยะเวลาคืนเงิน
ไม่เกิน 48 เดือน
บัตรอีซี่บายพร้อมกดเงินสดได้ทั่วประเทศไทย
Scroll to Top