เงินกู้ ธกส

เงินกู้ ธกส

ฐานเงินเดือน
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด
ระยะเวลาคืนเงิน
ไม่เกิน 12 เดือน
เงินกู้ ธกส ไม่เช็คเครดิต ไม่ตรวจบูโร

เงินกู้ ธกส. ที่มีการคิดดอกเบี้ยต่ำและช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนทางการเงิน

 

ปี 2566/2023 ถือได้ว่าเป็นปีที่สถานการณ์โควิด-19 ได้ผ่านพ้นไปหลายท่านก็เริ่มที่จะฟื้นตัวทางการเงินมากขึ้นแต่ก็ยังมีบางส่วนที่สถานะทางการเงินยังไม่ดีขึ้นมา เมื่อเกิดเหตุด่วนที่จำเป็นใช้เงินทันทีหรือต้องการเงินด่วนจะต้องทำการหาเงินกู้ที่อนุมัติเร็วอย่างเงินกู้ ธกส.ที่จะมาช่วยเหลือผู้ที่ต้องการเงินเพื่อไว้ใช้จ่ายหรือจะนำเงินที่ไปรับจากการกู้เงินธนาคาร ธกส.ไปชำระหนี้ต่างๆ โดยการสมัครเงินกู้ ธกส.จะมีกู้เงิน ธกส.ทั้งลูกค้าบุคคล, ลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการและลูกค้าสหกรณ์/กลุ่ม/องค์กรภาคการเกษตรซึ่งสินเชื่อธนาคาร ธกส. จะมีการคิดดอกเบี้ยต่ำและเราจะต้องชำระเงินทุกเดือน ทางธกส.จะมีการชำระเงินคืนที่แตกต่างจากธนาคารอื่น การที่เราจะขอเงินกู้ ธกส.ได้นั้น เราจะต้องทำตามหลักเกณฑ์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก่อนจะมีอะไรบ้างได้อ่านกันเลย 

เงินกู้ ธกส.กลุ่มลูกค้าบุคคลที่จะช่วยพัฒนาผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร

สินเชื่อแทนคุณเป็นกู้เงินธนาคาร ธกส.ที่ตอบโจทย์ทายาทเกษตรกรที่ต้องการจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อจากครอบครัวเพื่อเป็นการหาเงินทุนให้สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้หรือจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่มีอายุเยอะ มีหนี้สินมากมายแล้วมีความต้องการจะโอนทรัพย์ต่างๆในทายาท ทางธกส.ก็จะมีการจ่ายเงินกู้ ธกส.เพื่อทำการปิดหนี้ให้กับลูกค้าเกษตรกรซึ่งผู้ที่สมัครเงินกู้ ธกส.ได้นั้น จะต้องเป็นลูกค้าเกษตรกรของธกส. ทายาทของลูกค้าจะต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี การขอเงินกู้ธนาคารจะต้องไม่เป็นผู้ล้มละลายและการสมัครสินเชื่อ ธกส.อย่างสินเชื่อแทนคุณจะต้องมีที่ดินจำนองไว้เป็นหลักประกันเงินกู้ ธกส. สินเชื่อแทนคุณจะให้วงเงินสูงสุดขึ้นอยู่กับศักยภาพของทายาทเกษตรกร สินเชื่อธนาคาร ธกส. มีการอัตราดอกเบี้ยในปีที่ 1-5 จะอยู่ที่ MRR ต่อปี, ปีที่ 6-10 จะอยู่ที่ MRR-1 ต่อปี, ปีที่ 11 เป็นต้นไป MRR-2 ต่อปี ในปัจจุบันธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้กำหนด MRR = 6.975 กู้เงินธนาคาร ธกส.มีระยะเวลาในการชำระหนี้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 การชำระเงินคืนของเงินกู้ ธกส.ตามสัญญาจะต้องไม่เกิน 15 ปีและพิเศษระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 20 ปี

เงินกู้ ธกส.กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการกับโครงการสินเชื่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

โครงการสินเชื่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ธกส ปล่อยสินเชื่อล่าสุดออกมาซึ่งการสมัครเงินกู้ ธกส.กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการเพื่อไว้ใช้จ่ายเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่หมู่บ้าน/ชุมชนโดยสินเชื่อ ธกส ล่าสุดจะได้รับวงเงินสูงสุดไม่เกิน 25 ล้านบาท มีการอัตราดอกเบี้ย MLR + Risk Premium ในปัจจุบันธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้กำหนด MLR =  5.875 หลักประกันที่ใช้ในการขอเงินกู้ ธกส.กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการกับโครงการสินเชื่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะต้องใช้คณะกรรมการ กทบ.ทั้งหมดเป็นผู้ค้ำประกันจะไม่เกิน 3,000,000 บาทและสามารถใช้อสังหาริมทรัพย์ในการค้ำประกันได้สูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาประเมินสินเชื่อธนาคาร ธกส

แนะนำผลิตภัณฑ์แหล่งเงินด่วน

ฐานเงินเดือน
7,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
ช่วง 20-60 ปี
ระยะเวลาคืนเงิน
ไม่กำหนด
แคชจอยอีซี่พิเศษฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี
ฐานเงินเดือน
7,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
ช่วง 20-55 ปี
ระยะเวลาคืนเงิน
ไม่เกิน 48 เดือน
บัตรอีซี่บายพร้อมกดเงินสดได้ทั่วประเทศไทย
Scroll to Top