กู้เงินอีซี่บาย

กู้เงินอีซี่บาย

ฐานเงินเดือน
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
20 ปีขึ้นไป
ระยะเวลาคืนเงิน
ไม่กำหนด
ยื่นกู้เงินอีซี่บายใช้เอกสารน้อย ได้เงินไว

กู้เงินอีซี่บายใช้เวลาในการอนุมัติผลกี่วัน

 

ผู้ที่ต้องการสมัครกู้เงินอีซี่บายด้วยตนเองที่สาขาหรือจะสมัครผ่านกู้เงินอีซี่บายออนไลน์อาจจะต้องการทราบว่า ระยะเวลาในการอนุมัติผลจะนานเท่าไร สำหรับการพิจารณาผลอนุมัติกู้เงินอีซี่บายที่เป็นบัตรอีซี่บายที่อนุมัติวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ซึ่งเป็นสินเชื่อเงินสดหมุนเวียนที่มีความพิเศษมากกว่าสินเชื่อส่วนบุคคลอีซี่บายและมีการคิดอัตราดอกเบี้ยอีซี่บายแบบลดต้นลดดอกซึ่งดอกเบี้ยจะไม่เกิน 25% ต่อปี ทุกอาชีพสามารถขอเงินกู้อีซี่บายได้ เมื่อผู้สมัครกู้เงินอีซี่บายได้ยื่นเอกสารครบถ้วนแล้วทางเจ้าหน้าที่อีซี่บายจะทำการพิจารณาคุณสมบัติพร้อมทั้งเอกสารในการสมัครอีซี่บายโดยจะใช้เวลาไม่เกิน 7 วันทำการก็ทราบผลการอนุมัติแล้ว วงเงินอนุมัติจะเข้าบัญชีที่ผู้สมัครกู้เงินอีซี่บายได้แจ้งความประสงค์ไว้ทันที 

ค่าธรรมเนียมต่างๆ สำหรับการกู้เงินอีซี่บาย

สำหรับการสมัครกู้เงินอีซี่บายจะไม่มีการคิดค่าบริการในการสมัครอีซี่บาย ส่วนค่าธรรมเนียมอื่นของการกู้เงินอีซี่บายจะมีการคิดค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบเครดิตบูโร 12 บาทต่อครั้ง, ค่าเงินไม่พอจ่ายในกรณีหักผ่านบัญชีไม่เกิน 10 บาทต่อครั้ง, ค่าออกบัตรใหม่ในกรณีบัตรอีซี่บายสูญหาย/บัตรอีซี่บายชำรุด 100 บาทต่อครั้ง, ค่าใช้จ่ายในการขอตรวจสอบรายการ 100 บาทต่อครั้ง, ค่าใช้จ่ายในการถอนเงินจากตู้ ATM 13 บาทต่อครั้งและค่าอากรแสตมป์

เอกสารที่ใช้ประกอบเพิ่มวงเงินกู้เงินอีซี่บายมีอะไรบ้าง

ทุกครั้งที่เรามีการขอเพิ่มวงเงินจากการกู้เงินอีซี่บายควรที่จะตรวจสอบว่าบริษัทอีซี่บายต้องการใช้หลักฐานอะไรบ้างใช้การประกอบการพิจารณาซึ่งการขอเพิ่มเงินกู้อีซี่บายจะต้องใช้บัตรประชาชนพร้อมทั้งเอกสารแสดงรายได้ในกรณีที่เรารับเงินเดือนผ่านทางธนาคารจะต้องใช้สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือนขอผู้สมัครกู้เงินอีซี่บายจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 เดือน, บัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน/บัญชีธนาคารที่มีเงินเดือนเข้าออกย้อนหลัง 6 เดือนเพื่อใช้ในการประกอบพิจารณากู้เงินอีซีบายและในกรณีที่รับเงินเดือนไม่ผ่านบัญชีธนาคารจะต้องใช้ ใช้สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือนขอผู้สมัครกู้เงินอีซี่บายจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 เดือนซ฿งเอกสารทุกฉบับที่ใช้ในการสมัครเงินกู้อีซี่บายจะต้องเซ็นสำเนาถูกต้องพร้อมทั้งระบุว่า “ใช้สำหรับยื่นคำร้องปรับเพิ่มวงเงิน” และระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ผู้สมัครกู้เงินอีซี่บายใช้งานในปัจจุบัน

แนะนำผลิตภัณฑ์แหล่งเงินด่วน

ฐานเงินเดือน
7,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
ช่วง 20-60 ปี
ระยะเวลาคืนเงิน
ไม่กำหนด
แคชจอยอีซี่พิเศษฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี
ฐานเงินเดือน
7,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
ช่วง 20-55 ปี
ระยะเวลาคืนเงิน
ไม่เกิน 48 เดือน
บัตรอีซี่บายพร้อมกดเงินสดได้ทั่วประเทศไทย
Scroll to Top