กู้เงิน ธกส

กู้เงิน ธกส

ฐานเงินเดือน
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด
ระยะเวลาคืนเงิน
ไม่เกิน 12 เดือน
กู้เงิน ธกส ขอสินเชื่อผ่านแอพวงเงินก้อนโต

สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับการกู้เงิน ธกสเบื้องต้น

 

ปัจจุบันเราได้เจอคนที่เดือดร้อนทางการเงินเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากซึ่งแต่ละคนที่ต้องการเงินด่วน มักจะเลือกขอกู้เงินผ่านสินเชื่อธนาคารกันมากขึ้นเพราะการขอสินเชื่อผ่านสถาบันการเงินมีความน่าเชื่อถือ เราสามารถเลือกสินเชื่อที่ตรงความต้องการของเราและถ้าเราประกอบอาชีพเกษตรกรแล้วด้วยการสมัครขอสินเชื่อก็เป็นไปได้ยากมากแต่ก็ยังธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือที่เรียกสั้นๆว่า ธกส. ที่ให้เกษตรกรขอกู้เงิน ธกส. ได้ง่ายขึ้นและเกษตรกรก็สามารถนำเงินที่ได้ไปซื้อเมล็ดพันธุ์หรือไว้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม กู้เงินกับ ธกสจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เกษตรกรมีแรงขับเคลื่อนไปได้ สำหรับการขอกู้เงินธนาคาร ธกสจะมีสินเชื่อ ธกส มีกี่ประเภทนั้นซึ่งสินเชื่อเงินด่วน ธกสจะมีอยู่ด้วยกัน 3 กลุ่มคือ ลูกค้าบุคคล, ลูกค้าผู้ประกอบการและลูกค้าสหกรณ์ กลุ่ม องค์กรแต่ละกลุ่มจะมีวงเงินกู้ ธกส ดอกเบี้ยเงินกู้ ธกส ที่แตกต่างกันจะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์การขอกู้เงิน ธกส.นั้นด้วย

การกู้เงิน ธกส.มีผลิตภัณฑ์ของลูกค้าบุคคลอะไรบ้าง

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้มีการออกสินเชื่อเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าให้มากที่สุดซึ่งธกส ปล่อยสินเชื่อล่าสุดขึ้นมาอย่าง สินเชื่อภายใต้ BCG Model เป็นสินเชื่อสีเขียวที่มีการนำเทคโนโลยีชีวภาพเข้ามาใช้และกู้เงิน ธกส.จะเป็นการลดปริมาณของเสียการใช้ทรัพยากรและสามารถนำวัสดุกลับมาใช้ซ้ำได้ สินเชื่อภายใต้ BCG Model จะเป็นการนำนวัตกรรมเข้ามาเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิต สินเชื่อ ธกส ล่าสุดจะให้วงเงินขึ้นอยู่กับประเภทของผู้สมัครกู้เงิน ธกส. ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ธกสจะมีการคิดตามประเภทผู้กู้เงิน ธกส.จะมีทั้งเกษตรกร/บุคคลที่ให้ดอกเบี้ย MRR  ส่วนนิติบุคคล/สถาบันจะมีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ ธกส MLR ต่อมาจะเป็นสินเชื่อแทนคุณที่ออกมาเพื่อบุคคลในครอบครัวเกษตรกรที่กำลังประกอบอาชีพเกษตรกรรม วงเงินที่จะได้รับจะขึ้นอยู่ศักยภาพของทายาทด้วย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ธกส.จะเป็น MRR ต่อปีและสุดท้ายจะเป็นสินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพที่สามารถใช้เป็นค่าใช้จ่ายหรือเงินในการลงทุนประกอบอาชีพ ผู้สมัครกู้เงิน ธกส ได้รับวงเงินรายละ 100,000 บาท การขอกู้ ธกสจะต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลในการค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ธกส. จะเริ่มต้นที่ 4% ต่อปี ระยะเวลาชำระหนี้คืนของเงินกู้ ธกส.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการหมุนเวียนจะได้สูงสุด 18 เดือน ระยะเวลาชำระหนี้ของกู้เงินกับ ธกส.เพื่อเป็นค่าลงทุนจะได้สูงสุด 5 ปี

คำถามเกี่ยวกับกู้เงิน ธกส

  • กู้ ธกส.ใช้เวลากี่วันอนุมัติผล

ระยะเวลาในการอนุมัติกู้เงิน ธกส.ส่วนใหญ่แล้วจะใช้เวลาประมาณ 15 วันทำการ หลังจากนั้นธนาคารก็จะมีการนัดเซ็นต์สัญญา เมื่อทำสัญญาเรียบร้อยแล้วเราจะได้รับเงินทันทีโดยเงินจะโอนเข้าสู่บัญชีธนาคารธกส.ของผู้สมัครกู้ ธกส.ที่ได้เปิดไว้

  • กู้เงิน ธกส.คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละเท่าไร

การกู้เงิน ธกส.จะมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ธกส.ที่แตกต่างกันซึ่งจะขึ้นอยู่ประเภทของการกู้เงินธนาคาร ธกสของเราด้วย ส่วนใหญ่แล้วในปีแรกจะเป็นการคิดดอกเบี้ย MRR

แนะนำผลิตภัณฑ์แหล่งเงินด่วน

ฐานเงินเดือน
7,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
ช่วง 20-60 ปี
ระยะเวลาคืนเงิน
ไม่กำหนด
แคชจอยอีซี่พิเศษฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี
ฐานเงินเดือน
7,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
ช่วง 20-55 ปี
ระยะเวลาคืนเงิน
ไม่เกิน 48 เดือน
บัตรอีซี่บายพร้อมกดเงินสดได้ทั่วประเทศไทย
Scroll to Top