เอกสารเบิกพรบ ประกอบด้วยอะไรบ้างและมีขั้นตอนการเบิกเงินอย่างไร?

รอบรู้เรื่องเอกสารเบิกพรบ. รถจักรยานยนต์

เรื่องของเอกสารเบิกพรบ. รถจักรยานยนต์ถือว่าสำคัญมากกับเจ้าของรถจักรยานยนต์ เพราะทั้งถูกกฎหมายและช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับการขับขี่ของคุณ วันนี้เราจะพาคุณมาเก็บข้อมูลสำคัญ เพื่อรู้เรื่องของวิธีเบิกพรบ. รถจักรยานยนต์ให้มากขึ้น

 

ที่มาของเอกสารเบิกพรบ. รถจักรยานยนต์

หลังจากที่การใช้ จักรยานยนต์เริ่มเพิ่มขึ้น เรื่องของประสบอุบัติเหตุรถล้มก็มากขึ้นตาม ทำให้ต้องมีส่วนประกันความเสียหายพื้นฐานมาดูแลในส่วนนี้ว่าอย่างน้อยผู้เสียหายจะได้รับค่าชดเชยเบื้องต้นอย่างแน่นอน ในตอนนี้การเบิกพรบ. รถจักรยานยนต์เริ่มครอบคลุมมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งการปรับปรุงวงเงิน ความเร็วในการเบิก ซึ่งเป็นผลดีกับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน

 

เอกสารเบิกพรบ. รถจักรยานยนต์ต้องเตรียมอะไรบ้าง

เรามาดูกันว่าถ้าต้องการเบิกต้องใช้เอกสารเบิกพรบ. รถจักรยานยนต์ เพื่อที่จะได้เตรียมพร้อมเอกสารเบิกพรบ.เอาไว้ในทุกเหตุการณ์ 

 

  1. การเบิกพรบ. รถจักรยานยนต์ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน ของผู้ประสบภัย ถ้าอายุไม่ถึง 15 ปีให้ใช้สูติบัตรมาเป็นหลักฐานแทน
  2. เรียกค่าสินไหมจากพรบ. จักรยานยนต์ต้องมีสำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาทะเบียนรถคันที่เกิดเหตุ เพื่อเป็นหลักฐาน
  4. สำเนาใบขับขี่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เอกสารนี้ใช้ในกรณีที่ผู้ประสบภัยเป็นผู้ขับรถ
  5. ใบแจ้งความ หรือบันทึกประจำวันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
  6. สำเนาใบกรมธรรม์ พ.ร.บ.

 

จากนั้นจะมีการดำเนินการตามวิธีขั้นตอนการเบิกเงิน ซึ่งการคุ้มครองจะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล การเสียชีวิต พิการ เพื่อให้มีค่าใช้จ่ายพื้นฐาน

 

รวมคำถามยอดนิยมหลักเตรียมเอกสารเบิกพรบ. รถจักรยานยนต์แล้ว

เมื่อเข้าใจเรื่องเอกสารเบิกพรบ. รถจักรยานยนต์กันไปแล้ว แน่นอนว่ายังมีหลายคนสงสัยในเรื่องของการเบิกและการใช้งาน พรบ. วันนี้เราเตรียมคำตอบมาให้คุณเรียบร้อยแล้ว

  • เบิกพรบ. จักรยานยนต์ไม่มีคู่กรณีได้หรือไม่

คุณสามารถเบิกพรบ. จักรยานยนต์ไม่มีคู่กรณีได้ โดยต้องลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจในพื้นที่เกิดเหตุ เพื่อนำใบลงบันทึกประจำวันยื่นประกอบการขอเบิก พ.ร.บ. ภายใน 180 วัน

  • พรบ. รถจักรยานยนต์เบิกอะไรได้บ้าง

ค่าเสียหายเบื้องต้น ยังไม่ต้องพิสูจน์ความผิด และค่าสินไหมทดแทน เมื่อพิสูจน์แล้วว่าเป็นฝ่ายถูก ทั้งค่ารักษาพยาบาลและการดูแลต่าง ๆ สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลพรบ. รถจักรยานยนต์ได้

  • เบิกพรบ. รถจักรยานยนต์ได้ที่ไหน

คุณสามารถยื่นเรื่องให้โรงพยาบาลดำเนินการให้ หรือติดต่อบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โทรศัพท์เบอร์ 1791

เอกสารเบิกพรบ. รถจักรยานยนต์สามารถช่วยเหลือดูแลเบื้องต้นให้กับคุณได้เป็นอย่างดี ดังนั้นอย่าลืมดูแลเรื่องนี้ไม่ให้ขาดหรือหมดอายุ จากนั้นพยายามขับขี่อย่าปลอดภัยและมีสติ เพราะมีเอาไว้แล้วไม่ได้ใช้ย่อมดีกว่าไม่มีแล้วต้องใช้อย่างแน่นอน และนอกจากนี้ต้องไม่ลืมที่จะตรวจสอบเรื่องของใบขับขี่ให้ไม่หมดอายุ พร้อมทั้งพยายามซื้อประกันรถเพิ่มเพื่อดูแลให้ครอบคลุมมากขึ้น รวมไปถึงการซื้อประกันสุขภาพและประกันชีวิต เมื่อคุณรอบคอบกับทุกจุดรับรองว่าจะอุ่นใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นอย่างแน่นอน 

Scroll to Top