รายชื่อผู้ติดต่อ

ฉันคือ สุมาลี พิทักษ์วิจิตร, นักเขียนที่มีชื่อเสียง และผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินในวัยกลางคน หลังจากการศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย, ฉันได้สนับสนุนศาสตร์ในด้านการเงินและธนาคารผ่านเสียงของฉันใน “สิ่งที่ฉันเห็น” – นิตยสารการเงินไทยชั้นนำ มาตลอดปี ประสบการณ์ด้านการเงินของฉันได้แพร่หลายในวงการสื่อมวลชนไทยและนานาชาติ

เกี่ยวกับเรา

ทาง www.standardchartered.co.th เรากำหนดแนวทางการให้บริการสินเชื่อจากธนาคารทุกแห่งในประเทศไทย แนวคิดเราเกิดจากความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง และฉัน, สุมาลี, ถือเป็นหนึ่งในทีมหลักที่เข้ามามีส่วนร่วม

ประวัติของเรา

เว็บไซต์ของเราถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้ใช้งาน ที่ต้องการข้อมูลสินเชื่อที่ครบถ้วน และเพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กและกลางในประเทศ

ติดต่อเรา

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยใด ๆ กรุณาติดต่อเราผ่านทางอีเมลที่ [email protected] ฉัน, สุมาลี พร้อมที่จะแบ่งปันความรู้และเคล็ดลับด้านการเงิน

Scroll to Top